Smart Measure

Smart Measure, to nowa Aplikacja, którą firma Orgadata wprowadziła na rynek. Wystarczy tylko iPad lub iPhone, aby w łatwy sposób przesyłać informacje, już z placu budowy. Za pośrednictwem internetu można eksportować wszystkie dane do komputera, który znajduję się w biurze. Pozwala również na wprowadzenie wszelkich poprawek. Aplikacja SmartMeasure jest niewątpliwie znacznym ułatwieniem.

Wymagania systemowe dla aplikacji

Wymagania systemowe:  min. IOS 7.0

W celu używania aplikacji, należy posiadać iPad2 lub iPhone4 z dostępem do internetu.

Komputer, na którym zainstalowany zostanie program LogiKal, musi również posiadać połączenie z internetem.

1. Pobieranie aplikacji

Smart Measure możesz pobrać w App-Store.

W tym celu musisz posiadać numer identyfikacyjny Apple-ID, który uzyskasz po bezpłatnej rejestracji na www.apple.com.

Klikając tutaj pobierzesz aplikację Smart Measure.

2. Połączenie Smart Measure z LogiKal

W celu nawiązania połączenia pomiędzy programem LogiKal i aplikacją Smart Measure potrzebujesz numeru identyfikacyjnego Ticket ID.

Aby go uzyskać, musisz wejść w ustawienia Twojego iPada.

Aplikacja Smart Measure wymieniona jest na liście po lewej stronie ekranu. Numer ID znajdziesz po prawej stronie w sekcji informacyjnej.

DESmartMeasure001

Następnie otwórz program LogiKal i wejdź w „Ustawienia” → „Dalsze ustawienia”
Wejdź w zakładkę „Interfejsy”.

DESmartMeasure002

W polu Smart Measure wpisz Twój numer ID oraz nazwę Twojego iPada / iPhona następnie potwierdź przyciskiem „OK”.

DESmartMeasure002a

Połączenie między aplikacją Smart Measure i programem LogiKal zostało nawiązane.

3. Przenoszenie pozycji do Smart Measure

Sporządź obiekt i należące do niego pozycje w programie LogiKal.

W zakładce „Zarządzanie obiektami“ kliknij na przycisk z menu po lewej stronie „Smart Measure eksport“ w celu przeniesienia obiektu do aplikacji Smart Measure.

DESmartMeasure003

4. Edycja pozycji w Smart Measure

Otwórz aplikację Smart Measure na iPadzie.

W celu zaimportowania pozycji z programu LogiKal, przesuń listę znajdująca się po lewej stronie w dół.

DESmartMeasure004

Otwieranie obiektu

Wybierz na ekranie dotykowym obiekt, który chcesz otworzyć. Wyświetlone zostaną zawarte w nim obiekty.

Przesuwaj na ekranie dotykowym listę obiektów w górę i w dół.

DESmartMeasure005

Wybierając na ekranie opcję „Obiekty u góry“ przejdziesz z powrotem do przeglądu wszystkich obiekty.

Dodawanie i edycja pozycji

Każdy obiekt oznaczony jest w programie LogiKal numerem i krótkim opisem.

Możesz zwiększyć ilość pozycji poprzez wybór symbolu „+” znajdujący się obok opisu. Nowe pozycje oznaczone zostaną wstęgą koloru niebieskiego.

DESmartMeasure006

Symbole znajdujące się obok pozycji po prawej stronie mają następujące funkcje:

DESmartMeasure007 Zaznaczenie symbolu aparatu fotograficznego wskazuje na to, czy do pozycji przyporządkowane jest zdjęcie.
DESmartMeasure008 Zaznaczenie tego symbolu oznacza, że dla danej pozycji wprowadzono pomiary.
DESmartMeasure009 Zaznaczenie tego symbol oznacza, że dla danego obiektu wprowadzono pomiary.

 

Tworzenie nowej pozycji

Wybierz symbol „+“ w dolnym rogu listy pozycji, w celu stworzenia całkiem nowego elementu.

DESmartMeasure010

DESmartMeasure011

Podaj numer lub nazwę danej pozycji.

Następnie wybierz opcję „gotowe” w celu zapisania pozycji.

W opcji „szablony” możesz wybrać istniejące już pozycje, aby używać ich później jako szablonów.

DESmartMeasure012

Usuwanie pozycji

Aby usunąć pozycję przesuń palcem na elemencie z prawej do lewej strony. Następnie wybierz przycisk „usuń”.

DESmartMeasure013

Wyświetlanie szczegółowych informacji o pozycji

Po wybraniu na ekranie dotykowym pozycji, po prawej stronie otworzy się widok szczegółowy. Tutaj znajdziesz wszelkie informacje dotyczące wybranej pozycji ( obiekt, numer pozycji, opis, system, powierzchnia, itd.)

Wskazówka: Przy pomocy szybkiego ruchu przesuwnego po ekranie [Swipe] możesz zmieniać wybór pozycji.

DESmartMeasure014

W tym miejscu możesz dodać dodatkowy opis.

W celu uzyskania bardziej obszernej informacji o użytych hasłach w opisie obiektu wybierz symbol „i“ znajdujący się po lewej stronie ekranu, obok przycisku „przegląd”

DESmartMeasure015

Dodawanie i edycja zdjęć

Każdej pozycji można przyporządkować zdjęcia. W tym celu kliknij na symbol aparatu fotograficznego znajdujący się w dole ekranu.

DESmartMeasure016

Dostępne są następujące funkcje:

„Folder obiektu”:
Każdy obiekt umieszczony jest w osobnym folderze ze zdjęciami. W ten sposób możesz zawsze w łatwy sposób znaleźć zdjęcia przyporządkowane do danego obiektu.

„Wybierz zdjęcie”
Otwiera listę już wykonanych zdjęć znajdujących się w galerii Twojego iPada/iPhona.

„Zrób zdjęcie”
W ten sposób zrobisz zdjęcie przy pomocy aparatu fotograficznego Twojego iPada lub iPhona.

Pozycję możesz teraz graficznie przedstawić na zdjęciu. Dotknij zdjęcia na ekranie – otworzy się okno pozycjonowania. Żółty prostokąt wskazuje aktualne położenie. Teraz możesz przeciągnąć na ekranie dotykowym element na wybrane przez siebie miejsce.

DESmartMeasure017

Możesz również powiększyć zdjęcie w celu dokładniejszego pozycjonowania. W tym celu rozciągnij przy pomocy dwóch palców wybrany fragment. W celu zmniejszenia zdjęcia, powtórz operację w odwrotnym kierunku.

Inne pozycje obiektu oznaczone są kolorem czerwonym wraz z numerem.

Pomiar

Aby określić wymiar otworu dla pozycji w stanie surowym, wybierz zakładkę „Pomiar“ w górnej części ekranu.

Tutaj dostępne są różne przekroje ścian. Dotknij przycisk na ekranie „przekrój ściany”.

DESmartMeasure018

Wybierz rodzaj przekroju ściany.

DESmartMeasure019

Wymiary oznaczone kolorem niebieskim, określają wymiary otworu w stanie surowym. Wymiary oznaczone kolorem czerwonym są wymiarami elementu. Naniesione mogą zostać obydwie wartości. W tym celu kliknij na odpowiedni wymiar lub znak zapytania, otworzy się wówczas pole numeryczne umożliwiające wpis. Po dotknięciu przycisku Auto, wymiar obliczany jest automatycznie. Kliknij na przycisk „komentarz“, w celu dodania opisu do danego wymiaru.

DESmartMeasure020

W przypadku okien przyległych do drzwi balkonowych generowane są linie przekroju dla różnych sytuacji pomiaru.

Linie przekroju możesz umieścić w dolnej części ekranu, jedna po drugiej, przesuwając je w dół.

Rysunki pomiarowe możesz również zapisać w albumie zdjęć, a wybierając opcję „eksport” znajdującą się po prawej stronie w dole ekranu wyeksportować. Rysunek możesz również wydrukować przy pomocy Air Print lub wysłać pocztą elektroniczną.

Wymiary elementu

W zakładce „wymiary elementu“ określane są wymiary pozycji.

DESmartMeasure022

Kliknij na odpowiedni wymiar lub znak zapytania, aby otworzyć okienko do wprowadzenia danych.

Rysunek elementu możesz również zapisać w albumie zdjęć. Wybierz opcję „eksport” znajdującą się po prawej stronie w dole ekranu. Rysunek możesz również wydrukować przy pomocy Air Print lub wysłać pocztą elektroniczną.

Inne funkcje

W opcji „dodatkowe” możesz dodać kolejne teksty i obrazy.

W tym celu wybierz symbol „+“ w prawym dolnym obszarze ekranu.

DESmartMeasure022

Wybierając na ekranie dotykowym pole „tekst“, otworzysz okienko edycyjne do wpisania tekstu.

W tym miejscu możesz również umieścić i edytować zdjęcia.

Wybierz na ekranie odpowiednie zdjęcie, abyś mógł umieścić na nim strzałki wymiarowe i teksty. Służą do tego dwa przyciski w dolnej części ekranu [strzałka] [tekst].

DESmartMeasure024

Jeżeli wybierzesz opcję „strzałka” będziesz mógł oznaczyć na zdjęciu strzałkę wymiarową.

Jeden palec umieść w miejscu, gdzie ma znajdować się początek strzałki, zaś drugim przeciągnij strzałkę po ekranie w odpowiednim kierunku.  W przeciwległym rogu pojawi się lupa z powiększeniem danego obszaru. Puszczając palec, akceptujesz położenie strzałki i kończysz edycję. Kiedy po raz kolejny dotkniesz strzałki, będziesz mógł na nowo ustalić jej pozycję.

Dotykając znak zapytania znajdujący się na środku strzałki, będziesz mógł wpisać wartość lub tekst. Wprowadzenie tekstu jest możliwe po wybraniu symbolu przedstawiającego klawiatur.

DESmartMeasure025

Dodatkowo możesz zmienić kolor wymiaru. Okienko edycji koloru znajduje się w dole ekranu.

Wybierz opcję „text” jeżeli chcesz umieścić na zdjęciu pole tekstowe.

Po ustaleniu pozycji pola tekstowego otworzy się automatycznie okienko edycji do wprowadzenia tekstu.

DESmartMeasure025

Rozmiar tego okienka możesz ustalić później, używając do tego czterech punktów znajdujących się przy polu tekstowym.

Możesz również zmienić położenie pola tekstowego przy pomocy dwóch palców.

W dolnym obszarze aplikacji znajdziesz opcję „właściwości tekstu” oraz „kolor”. Używając ich, możesz zmieniać właściwości pola tekstowego.

DESmartMeasure027

Po wybraniu opcji „gotowe” będziesz mógł dodawać kolejne notatki i obrazy.

5. Przenoszenie obiektów do programu LogiKal

Przeniesienie obiektu z aplikacji Smart Measure do programu LogiKal odbywa się w następujący sposób:

Wejdź w opcję przeglądu obiektów i wybierz symbol eksportu znajdujący się w dole ekranu.

Zaznacz na liście odpowiedni obiekt i wybierz opcję zaznaczoną kolorem niebieskim „eksport”.

DESmartMeasure028

Otwórz program LogiKal.

Wejdź do obiektu i kliknij na opcję „Smart Measure Import”.

Po przeprowadzonym imporcie kliknij prawym przyciskiem myszki na obiekt i wybierz w menu kontekstowym opcję „Smart Measure info”.

DEMeasureMe037

Tutaj dostępne są wszystkie dane i zdjęcia, które wprowadzone zostały do aplikacji Smart Measure.

DEMeasureMe038

Ustawienia

Wejdź w opcje ustawień Twojego iPada. Smart Measure pojawi się na liście po lewej stronie ekranu. Wybierz ją, aby zmienić ustawienia aplikacji.

Ustawienia użytkownika

Jeżeli wymiary w aplikacji znacznie odbiegają od wymiarów elementu w LogiKal otrzymasz na Twoim iPadzie ostrzeżenie. W opcji „wartości progowe zmiany wymiaru” [“Maßänderungsschwelle”] możesz określić zakres pomiędzy 20% – 90 %. Względnie możesz wyłączyć tę funkcję poprzez wybranie opcji „Nigdy”

W opcji „wymiary obrazu eksportowanego“ możesz ustalić jego rozdzielczość. Im większa rozdzielczość, tym dłużej trwa ładowanie danych do programu LogiKal.

Jeżeli aktywujesz opcję „wymiar elementu w pomiarze”, przedstawione zostaną wymiary elementu na rysunku pomiarowym.

W opcji „Pokaż kolory profilu” możesz ustalić, czy będą pokazywane kolory profilu dla danego obiektu.

Dzięki funkcji „Pokaż wymiary elementu” możesz określić, czy w aplikacji mają być przedstawione wymiary elementu.

Wybierając na ekranie opcję „Obiekt – góra“ przejdziesz z powrotem do przeglądu wszystkich obiektów.

Połączenie z urządzeniami pomiarowymi

Aplikacja Smart Measure może łączyć się z następującymi urządzeniami:

  •  Leica Disto D510
  • Leica Disro D110
  • Leica Disto D810.
  • Prexiso iC4

Urządzenie te możesz połączyć z aplikacją Smart Measure poprzez Bluetooth. W tym celu kliknij na symbol Bluetooth znajdujący się u góry ekranu po prawej stronie.

Ostrzeżenie!
Musisz wiedzieć, że łączysz Twój iPad/iPhone z laserowym urządzeniem pomiarowym.

Urządzenie pomiarowe wykorzystuje laser klasy 2. Zgodnie z normą EN 60825-1 dostępne promieniowanie lasera znajduje się w widocznym zakresie spektralnym (400 nm bis 700 nm). Przy krótkotrwałym napromieniowaniu (bis 0,25 s) jest ono bezpieczne dla oka.

image

Przed używaniem urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.