1. Home
  2. Opieka nad bazą danych
  3. Spersonalizowane raporty
  4. Do czego potrzebujesz raportu?

Do czego potrzebujesz raportu?

Zanim rozpoczniemy tworzenie raportu, zalecamy sporządzenie szczegółowej listy wymagań. Wprowadzanie zmian w późniejszym czasie jest zawsze wymagające i czasochłonne.

Poniższa lista będzie pomocna w Twoich rozważaniach:

  • Do czego chcesz używać raportu?
  • Dla kogo tworzysz raport? Jaka jest grupa docelowa?
  • Jakie informacje powinny być zawarte w raporcie?
  • W jakiej kolejności powinny być wyświetlane informacje?
  • Jaki powinien być design/wygląd raportu?
  • Jakiego format wyjściowego potrzebujesz?
  • Jakich ustawień i opcji potrzebujesz?

Wskazówka!

Logikal jest dostarczany z wieloma standardowymi raportami. Możesz ich używać jako bazy dla swoich raportów. Możesz także wiele osiągnąć robiąc pochodne raportów. Zalecamy także tworzenie kilku szczegółowych raportów w miejsce jednego "ogólnego".

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny? Yes No