LogiKal na serwerze terminali z dostępem do sieci

Możliwe jest połączenie rozwiązania serwera terminali i rozwiązania serwera klienta.

W środowisku serwera terminali instalacja centralna programu jest używana przez jednego lub kilku użytkowników bezpośrednio na serwerze. (Więcej informacji na ten temat w punkcie “LogiKal na serwerze terminali“).

Programu można również używać za pośrednictwem rozwiązania serwera klienta. (Więcej informacji na ten temat w punkcie “LogiKal na serwerze klienta“).

Na komputerze klienta mają zastosowanie następujące wymagania systemowe >

W przypadku serwera terminali obowiązują następujące wymagania systemowe:

Minimalne wymagania
System: Windows Server 2012 R2
NET Framework from Version 4.5.2

Uwaga!
Program jest w pełni funkcjonalny zgodnie z minimalnymi wymaganiami. Aby uzyskać wyższą prędkość operacyjną, zalecamy używanie dysków twardych SSD. Są one znacznie szybsze w przetwarzaniu danych niż tradycyjne dyski HDD.

Program jest licencjonowany za pomocą klucza USB serwera. Klucz USB musi być stale podłączony do serwera zarówno przed zainstalowaniem programu jak i później podczas codziennego korzystania z programu. Sterownik klucza jest instalowany domyślnie podczas instalacji programu.

Po instalacji użytkownicy będą musieli być stale podłączeni do serwera terminali.

Klienci uzyskują dostęp do programu na serwerze terminali przy użyciu udziału sieciowego. Udział sieciowy wymaga litery dysku (np. \\Serwer\Logikal staje się L:\Logikal\).

Podczas używania programu dane są przetwarzane w katalogu tymczasowym znajdującym się na dysku lokalnym. Dysk powinien mieć co najmniej 30 GB dostępnej pamięci.

W przypadku użytkowników serwera terminali ten katalog tymczasowy musi być lokalny, na dysku twardym, a każdy użytkownik powinien mieć co najmniej 30 GB dostępnej pamięci.

Ostrzeżenie!
Dla każdego użytkownika tworzony jest indywidualny folder w katalogu tymczasowym dla rozwiązania serwera terminali. Upewnij się, że na serwerze terminali dostępna jest wystarczająca ilość pamięci.

Od wersji 11.2 ścieżka do katalogu tymczasowego jest:
{LW}:\Users\{nazwa użytkownika}\AppData\Local\OFCAS\…

Użytkownicy systemu Windows będą potrzebować uprawnień do odczytu, zapisu i edycji dla katalogu programu i katalogu tymczasowego.

Firmy, które uzyskały dostęp za pośrednictwem oprogramowania firm trzecich, np. Citrix, powinny zastosować wymagania określone w tym dokumencie. Nie oferujemy dla nich wsparcia w zakresie konfiguracji.

Ostrzeżenie!
Dostęp do aplikacji wirtualnej, np. przez Citrix XenApp, nie jest obsługiwany.

Dalsze szczegóły techniczne można znaleźć w części “Informacje techniczne“.