Klient / pojedynczy użytkownik

“Instalacja klienta” oznacza lokalną instalację programu na komputerze klienta.

W przypadku komputera PC obowiązują następujące wymagania systemowe:

Minimalne wymagania Zalecane
System Windows 8
NET Framework from Version 4.5.2
Windows 10
NET Framework from Version 4.5.2
Procesor Intel Core i5 lub
AMD A10
Intel Core i7 lub
AMD Ryzen
Pamięć 32-bit system – 4GB RAM
64-bit system – 6GB RAM
64-bit system – 8GB RAM
Dysk HDD 50GB wolnej przestrzeni SSD 100 GB wolnej przestrzeni
Połączenie USB USB
Rozdzielczość 1280 x 1024 1920 x 1080

Uwaga!
Program jest w pełni funkcjonalny zgodnie z minimalnymi wymaganiami. Aby uzyskać wyższą prędkość operacyjną, zalecamy używanie dysków twardych SSD. Są one znacznie szybsze w przetwarzaniu danych niż tradycyjne dyski HDD.

Program jest licencjonowany za pomocą klucza USB. Klucz USB musi być stale podłączony do komputera zarówno przed zainstalowaniem programu jak i później podczas codziennego korzystania z programu. Sterownik klucza jest instalowany domyślnie podczas instalacji programu.

Domyślny katalog programu dla instalacji lokalnej to C:\Logikal.

Od wersji 11.2 ścieżka do katalogu tymczasowego jest
{LW}:\Users\{nazwa użytkownika}\AppData\Local\OFCAS\…

Podczas używania programu dane są przetwarzane w katalogu tymczasowym znajdującym się na dysku lokalnym. Dysk powinien mieć co najmniej 30 GB dostępnej pamięci.

Użytkownicy systemu Windows będą potrzebować uprawnień do odczytu, zapisu i edycji dla katalogu programu i katalogu tymczasowego.

Niezbędne jest połączenia z Internetem, aby regularnie otrzymywać aktualizacje i pomoc online.

Dalsze szczegóły techniczne można znaleźć w części “Informacje techniczne“.