Usługa logowania

SSO (Single Sign Out) to usługa „pojedynczego logowania do usługi sieciowej“ pozwalająca na zarządzanie programem firmy Orgadata.

Usługa pozwala na zarządzanie licencjami modułów programowych i interfejsów dla systemów CAD i ERP.

Po zalogowaniu, należy wprowadzić swoje dane dostępu, a następnie wybrać żądane moduły.

SSO uruchamiany jest automatycznie podczas logowania i wyboru licencji/modułów. Usługa działa w tle, zatem nie ma potrzeby ponownego logowania się do LogiKal po jego zamknięciu.

Dzięki SSO, osobne wejście/logowanie do zewnętrznych programów CAD i ERP, nie jest konieczne. Usługa zapamiętuje wybór modułów. Logowanie odbywa się automatycznie, dopóki komputer nie zostanie uruchomiony ponownie.

SSO Stop

W sytuacji, gdy koniecznym jest uwolnienie licencji, należy zatrzymać usługę SSO ręcznie. W tym celu należy kliknąć Zarządzanie obiektami w Panelu Menu, a następnie „Ustawienia” -> „Usługa logowania”

Poniżej prezentujemy sposoby zamknięcia SSO.

Jeśli wybrana zostanie opcja „Pytaj, czy wylogować“, po zamknięciu programu pojawi się okienko „Wyloguj“

Kliknięcie w „Zawsze wyloguj“, spowoduje natychmiastowe zatrzymanie SSO.

Trzecia opcja – pozwala określić czas bezczynności, po którym SSO zostanie zamknięte automatycznie.