Transfer warstw do AutoCAD

Dzięki poniższym ustawieniom w funkcji Przekrój konstrukcji poszczególne elementy mogą być rysowane na różnych warstwach.

Jeśli dana warstwa nie istnieje w  programie AutoCAD, elementy zostają narysowane w kolorze wybranym w LogiKalu.

Jeśli kolor już istnieje w programie AutoCAD i jakikolwiek inny kolor poza Standardowym znajduje sie w LogiKalu, wówczas AutoCAD przypisze kolor wg. warstwy.