Değişken Kertmeler

CNC-İşlemi Oluştur

Proje merkezini açın ve dosya menüsünde „CNC Veritabanı“ > „CNC İşlem“ sekmelerine tıklayın.

Kertme yapmak istediğiniz seriyi seçin.

Kertme için yeni bir girdi oluşturmak üzere „Add“ butonuna tıklayın.

Önemli!
„Group Type“ seçeneği altında „End Machining“opsiyonunu seçin.

“Reference Profile” sekmesine kertmenin kullanılacağı profili girin.

„Face“ sekmesinde „Face 4/5“ opsiyonunu seçin.

„Face Right“ sekmesinde „Face 1“ opsiyonunu seçin.

Altta yer alan bölümde „Type“ sekmesinde „Notch“ opsiyonunu seçin.

„Reference Y“ için O1 değerini girin.

„Reference End“ altında „I1“ değerini seçin.

İzleyen kısımda „Depth“: (x2-x1)+25 formulünü girin.

+25 değeri, yatay eksenine kadar olan işlemi belirlemektedir.

Eğer +25 değeri girilmezse program işlemi, yatayın en alt kenarına tanımlayacaktır.

İşlem girişini tamamlamak için „Save“ butonuna tıklayın.

CNC-Grup Oluştur

Proje merkezinde „CNC Veritabanı“ > „CNC Gruplar“ sekmesine tıklayın.

„Add“ butonuna tıklayarak yeni bir grup oluşturun.

Tedarikçiyi seçin ve CNC grubunun açıklamasını girin.

„Type“ seçeneği altında „Curtain Wall Bottom Point“ (or „Curtain Wall Top Point“) seçin ve „OK“ butonuna tıklayın.

„Profile 1“ alanı altında kertme yapılacak profilleri girebilirsiniz.

Burada „Add“ butonuna tıklayın ve profilleri seçin.

„Machining“ alanı altında daha önce oluşturduğunuz işlemi girebilirsiniz.

Bu kısımda „Add“ butonuna tıklayın ve işlemi seçin.

Ünite girişinde kertme seçimi

Ünite girişinde bir cephe doğrama oluşturun ve CNC işlem alanını açın.

Sol kısımda „Alt Noktalar“ opsiyonuna tıklayın.

(Eğer “Alt Noktalar” solda görünmüyorsa, araç çubuğunda “Fonksiyonlar” sekmesine tıklayın ve “Alt Noktalar” fonksiyonunu etkinleştirin.)

Kertmeyi uygulamak istediğiniz konum görünümünde dikey profili seçin.

Açılan „Alt noktalar için düşey kayıt işlemleri“ tablosunda „Alt Nokta Ekle“ sekmesine tıklayın.

Önceden oluşturduğunuz grubu seçin.

Eğer grup tüm dikeylere uygulanacaksa, aşağıda yer alan „Tümü Aynı“ sekmesine tıklayın.

Eğer grup spesifik dikey profillere uygulanacaksa, bunları aşağıda açıklandığı gibi kopyalayabilirsiniz:

Dikey profili ve grubu seçin ve aşağıdaki „Kopyala“ sekmesine tıklayın.

Bundan sonra, grubun uygulanacağı dikey profili seçin ve „Yapıştır“ sekmesine tıklayın.

Lütfen tek seferde sadece bir dikey profil seçebileceğinizi unutmayın.

İşlem sonucunu görmek için dikey profilin 3D görünümüne bakabilirsiniz.