Allebacker

Konfigurator skrzynek pocztowych Allebacker został zintegrowany ze szkleniem.

Ta nowa funkcja udostępnia wszystkie techniczne i komercyjne dane skrzynek pocztowych Allebacker.

Ustawienia

Do korzystania z tego konfiguratora potrzebny jest numer klienta i “ID osoby odpowiedzialnej” firmy Allebacker. Jeśli nie mamy jeszcze żadnych danych, możemy poprosić o nie Allebacker.
Wprowadzamy szczegóły dostępu do programu w następujący sposób:
Klikamy w centrum projektu w menu “Ustawienia -> Dalsze ustawienia”.
Przejdź do zakładki “Konfiguratory online”.

Wprowadzamy dane dostępu w “Allebacker”.

Zastosowanie

Otwieramy okno szklenia w elemencie.
Klikamy rysunek pozycji w polu, w który chcemy zintegrować skrzynkę pocztową.
W sekcji “Szklenie” wybieramy “Skrzynka pocztowa Allleer”.

Zostanie otwarty konfigurator skrzynki pocztowej Allebacker.

Wykonujemy kolejne kroki, aby utworzyć skrzynkę pocztową.

Po zakończeniu konfiguracji skrzynki klikamy “Save project now”.

Klikamy symbol “X” w prawym górnym rogu, aby zamknąć konfigurator Allecker i wrócić do ekranu wstawiania elementu.

Skrzynka pocztowa ze wszystkimi danymi technicznymi i handlowymi jest teraz dostępna w szkleniu.