Ek Veriler

TRAddData001

“Ek Veriler” menüsünden zamanlar, cam ve fitili belirleyebilirsiniz.  “Ünite Verileri” altında detayları girebilirsiniz.

Sol tarafta fonksiyon menüsünü bulabilirsiniz. Ünitenin “Uw-Detayları” bilgisine “Uw-Değeri-Detayları” butonunu  tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yorum alanına tıklayarak yorum ekleyebilirsiniz.Yorumların istediğiniz çıktılarda görünmesini sağlayabilirsiniz, örneğin ” İmalat listesi için Yorum” tıklanarak yorum yazılabilir.