Makineler

Proje Standardı

Şayet bir proje için makineleri kullanmak ya da hariç tutmak isterseniz, proje standardında özel ayarlar yapabilirsiniz.

Proje merkezinde dosya menüsünden „Proje“ > „Makineler“ > „Proje Standardı“ sekmelerini tıklayın.

Üst kısımdan kullanmak istediğiniz makineyi seçebilirsiniz.

Altta yer alan „Kesinlikle Kullanılmayacak Makineler“ bölümünde proje için kullanılmaması gereken makineleri tanımlayabilirsiniz.

Note:  Burada herhangi bir veri girişi olmazsa, program otomatik olarak CNC Firma Standardı’nda bulunan ayarları kullanacaktır.

Profil Atamaları

Herbir profil için hangi makinenin kullanabileceğini tanımlayabilirsiniz.

Proje merkezinde dosya menüsünde „Proje“ > „Makineler“ > „Profil Atamaları“ tıklayın.

Listede açılan bölümlere çift tıklayın ve testere ile CNC ayarlarını girin.

Note:  Burada herhangi bir veri girişi olmazsa, program otomatik olarak CNC Firma Standardı’nda bulunan ayarları kullanacaktır.