Ayarlar

Proje Merkezi

„Ayarlar“ > „Proje Merkezi“ > „Görünüm“ sekmeleri altında proje merkezinde ünitelerin tanımlanma seçeneklerini belirleyebilirsiniz.  Bu bilgi „Detaylar“ görünüm modunu ifade eder.

Ünite Çizimi (Göster)
Ünite görünümünde ünite çiziminin görünür olması için bu seçeneği etkinleştirin.

Ölçüleri Göster
Ünite görünümü boyut ölçüleri ile birlikte görüntülenmek isteniyorsa, ölçüleri göster sekmesini etkinleştirin.

Görünüm
Proje merkezinde ünite çiziminin „İç“ veya „Dış“ görünümünü belirleyebilirsiniz.  „Proje ile aynı“ seçeneğini etkinleştirerek, proje girişindeki görünümün otomatik olarak proje merkezinde kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Ünite Resim Genişliği/Yüksekliği
Bu ayar, ünite çiziminin proje merkezinde hangi ölçekte gösterildiğini belirlemenizi sağlar.  Değerler piksel olarak girilir.

Ünite Açıklaması

Standart ünite açıklaması
Ayrıntılı bilgi refaransı, kısa açıklama, yüzey alanı veya yüzey eklentileri gibi bilgilerin görünür olmasını istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirebilirsiniz.

Ünite açıklama metni
Ünite çiziminin yanında yorum metinlerini göstermek için „Ünite açıklama metnini göster“ seçeneğini etkinleştirin.

Oluşturma
Ünitenin oluşturulma tarihini göstermek için bu seçeneği etkinleştirin.

Son Değişiklik
Ünitenin son değişiklik tarihini göstermek için bu seçeneği etkinleştirin.

Ek Göstergeler

U-Değeri
Proje merkezinde U değerini görüntülemek için bu sekmeyi etkinleştirin.

Hesaplama fiyatını göster

Proje merkezi ünite genel konumunda ünite fiyatlandırmasını görüntülemek için bu sekmeyi etkinleştirin.

Teklif metnini göster ve Teklif Fiyatı
Önceden hesap edilmiş bir ünite için teklif fiyatı ve teklif metnini hızlıca değiştirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.  Proje merkezinde tüm üniteler için her iki sektörde kolaylıkla dönüşümün kısa yolu mevcuttur.

Proje merkezinde dosya menüsünden „Ayarlar“ > „Proje Merkezi“ > „Görünüm“ sekmelerini sırasıyla tıklayın ve „Teklif Fiyatı“ kısmını aktive edin.

Ünite / Proje‘yi hesaplatarak bir teklif oluşturun.

Miktar daha sonra proje merkezinde „Teklif Fiyatı“ sütununda görünür olacaktır.

Sütundaki tutar tıklanır ve fiyatın düzenlenmesi için program penceresi açılır.

Pasifleştirilecek konfigürasyonlar

Ünite konumu genel görüntüsünde daraltılmış ekran kullanırsanız, burada görüntülenecek verileri etkinleştirebilirsiniz.  Sistem, renk, özet açıklama, ünite boyutu ve tipini seçebilirsiniz.

Cephe Görünümü

Cephe tüm donatıların ayrı gösterilemesi

Bu seçenek etkinleştirilmediğinde cephelerde kullanılan ek donatıların ayrı gösterilmesi sağlanır.  Bu ayar, ünitelerde görünürken çıktılarda da dikkate alınacaktır.

Cephe tüm donatılarıyla beraber

„Cephe tüm donatılarıyla beraber“ fonksiyonu etkinleştirilirse, cephe ve donatıları birlikte görüntülenecek, bu ayarla birlikte görünümle birlikte tüm çıktılarda da bu durum dikkate alınacaktır.

Ayrık Görünüm

Birlikte Görünüm

Ünite Segmentleri

Ünite girişinde cepheleri segmentlere ayırabilirsiniz.

Linkleri Göster

Burada, „Yeni Ünite“, „Yeni malzeme ünitesi“, „Yeni metin ünitesi“, „Yeni Ünite Kütüphanesi“ ve „Yeni Parça Fiyat Listesi Ünitesi“ sekmelerini aktive ederek bu başlıkları görünür kılabilirsiniz.

Ek Ayarlar

Kaydırma hızı
Bu sekmeye girilen değerle ünite görünümünde kaydırma hızını ayarlayabilirsiniz.

2-Ekran Çözüm

Birden fazla kullanıcı bilgisayarda iki ekranla çalışabilirler.  Açılan pencerelerin monitorlar arasında hareket ettirilebilmesi ve açık bir görünüme sahip olmalarının önemli bir avantajdır.  Hangi bilgi penceresinin hangi ekranda olacağına karar verebilirsiniz.

Bunun için „Ayarlar“>“Proje Merkezi“ bölmesine gidin ve ekran sekmesinin „Mod“ sekmesinde „2 Ekran“ seçeneğini tanımlayın.

2 Ekranlar sekmesinde, üniteler ve projeler hakkındaki bilgilerin nasıl görüntüleceğini ayarlayabilirsiniz. Seçeneklerin her biri fare aracılığıyla bir alana sürüklenebilir.

Fare fonksiyonu kullanılmadan monitörler arasında farklı seçenekleri taşımak için kullanılabilecek bir tuş kombinasyonu da vardır.  Aşağıdaki tuş kombinasyonlarını kullanabilirsiniz:

Windows butonu   + tab tuşu + sağ imleç         veya
Windows butonu   + tab tuşu + sol imleç