Maliyetleri paylaştırma

Maliyetleri bölüştürmek için girilen maliyetler sabit değildir.

ENCalc003

ENCalc004

ENCalc005