CNC İşlem Girişi

Yeni CNC işlem programlamak için:

TRCNCProg001

TRCNCProg002

Proje Merkezinde bulunan “CNC Veritabanı” kısmından “CNC İşlem” menüsünü seçin.  Soldaki alan üzerinde klavyenizden insert butonuna basarak ya da “Ekle” butonuna basın.

TRCNCProg003

“Ek İşlem”
Eğer tanımlayacağınız işlemi daha sonra profil üzerine direk yerleştirmek istiyorsanız, işlemi ek işlem olarak tanımlayın.

“İşlemi Güncelleme”
Şayet sistem işlemlerinde birini değiştiriyorsanız ve yeni işlemin güncellemeler sırasında değişmesiniz istemiyorsanız bu seçeneği aktif hale getirin.

“Grup Türü”
Bu alanda grup türünü belirleyin.

“Bilgi1 / Bilgi2″
Bu alanlar açıklamalar içindir.

“Referans Profili”
İşlemler referans profil üzerinde tanımlanır. Tanımlanan işlemler diğer profiller içinde aynı konturlarla uygulanabilir. Diğer profiller için atamalar işlem grupları içinde tanımlanır.

“Aynala (İç/Dış)”
Bu seçenek eğer kullanmak istediğiniz işlem profilin aynalanmış şeklinde kullanılıyorsa aktifleştirilmelidir. Örneğin, çelik serilerinde kapı kanatları iç yüz ya da dış yüz olarak kullanılabilir.

“Sadece üstten işlem yap”
Eğer işlemi sadece profilin makineye yatırılış şekline bağlı olarak üstten yapılamasını istiyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz, örneğin makinenizde ki açılı kafayı kullanmak istemiyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz.

“Yüzey”
Bu alanda işlemin profilin hangi yüzeyinde olacağını belirlersiniz. Yüzey 1, 2, 3 veya 6 sağdaki çizimde görünecektir. Bu görüntü, makinede ki oryantasyondan bağımsızdır; sadece işlemin programlanacağı yüzeyi belirlemede kullanılır.

“Referans Yüzeyi”
İşlemleri referans yüzeylerini kullanarak tanımladığınızda, örneğin sağa ve sola açılım kapılar için ayrı işlemler programlamaya gerek kalmaz.  Şayet referans yüzeylerini altta ki tabloya bağlı kalarak tanımlarsanız, işlemler otomatik olarak aynalanmış olarak ta atanabilecektir.

İşlem Türü Referans yüzeyinin açıklaması
Köşe Bağlantı Profil dış kenarı
Dik Bağlantı Bağlanılan Profil: Bağlanan profil tarafıBağlanan Profil: simetrik profiller için gerekli değildir; asimetrik profiller için referans yüzeyi profil kulağının uzun olduğu taraftır (iç ve dış görünüm arasında ki fark)
Su Tahliye Profil Üst Kenarı
Pencere Aksesuarı Kasa/ Kasa Adaptörleri için: Kanadın olduğu tarafKanat/Kanat Adaptörleri için: Kasanın olduğu taraf
Kapı Aksesuarı Kasa/ Kasa Adaptörleri için: Kanadın olduğu tarafKanat/Kanat Adaptörleri için: Kasanın olduğu taraf
Orta Kapı Aksesuarı Merkezde ki kanat. Çift açılım adaptörünün bağlandığı kanat değil

Bir işlemde, profilin tek yüzeyine tanımlanabilecek on farklı işlem tanımlanabilir. Bunu yapabilmek için, gerekli sekmeyi seçin.

TRCNCProg004

“Tür”
Freze işlemleri basit olarak daire, yiv ve dörtgen olarak ve işleme merkezinin özelliklerini tanımlarken belirlediğiniz standart işlemler olarak atanabilir. Ayrıca matkap delikleri ve havşalama işlemleri de programlanabilir.

“Freze Türü”
Freze işlemleri için, işlemi boşaltma işlemi olarak ya da freze takımının sadece kontur olarak hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Bu alan sadece Dairesel İşlem, Yiv ve Dörtgen İşlem için kullanılabilir.

“Referans Y / Referans Z”
İşlemi konumlandırırken, profilin referans noktalarına göre eksen belirlemelisiniz. Bu sayede yapılan işlem farklı profiller içinde kullanılabilir.

“Delta X”
İşlemin X koordinatında ki ofseti bu alanda belirlenir. Delta X girişleri için uygulanan kurallar: Düşey profillerYatay profiller  +donatı referansı olmadan yukarı:+donatı referansıyla sağa doğru:+kol tarafında

“Pozisyon Y”
Y koordinatında pozisyon Referans Y dikkate alınarak tanımlanır. ”Çap”(daireselişlem,matkaplama) , ”Uzunluk”(dörtgen işlem, yiv), “Genişlik” ”(dörtgen işlem, yiv) ve “Köşe Açısı”(dörtgen işlem) işlemin ölçülerini tanımlamak içindir. Standart işlemler için bu değerler işleme merkezi ile birlikte tanımlanır.

“Eğim Açısı”
(dörtgen işlem, yiv) :Üstten görünümde işlemi döndürebilirsiniz.

“(Z)den 1.işlem(3.İşleme kadar)”
İşlemin başlangıç noktası belirlenir. Tanımlanan noktaya kadar (güvenlik mesafesi hariç), takım hızla ilerler.

“İşlem Derinliği”
Her işlemin derinliği belirlenir. Derinlik tanımlanırken sadece gerçek işlem derinliği kadar programlama yapılır. Güvenlik mesafesi ve ek dalma değerleri işleme merkezi tanımlanırken teknik bilgi olarak girilmelidir. Eğer işlem için ek dalma gerekli değilse, “Otomatik·ek·dalma·olmadan·işlem·yap” seçeneğini aktif hale getirin.

Eğer işlem için otomatik genişletme gerekmiyorsa,” Otomatik ek genişletme olmadan işlem yap” seçeneğini aktif hale getirin.

Dikkat:
Derinlik tablosunu tanımlarken, profil çiziminden çizgileri seçebilirsiniz.