Raporların harici programlarda görüntülenmesi

Raporlar, programın kendi içerisindeki rapor görüntüleyici ile ya da harici programlar ile görüntülenebilir.