Raporları kaydetmek

Raporları PDF ve XPS olarak yeni formatlarında kaydedebilirsiniz.

İstenirse dosyalar proje klasöründe saklanabilir ve proje merkezinde “Dokümanlar” başlığı altından raporlara erişilebilir.