Statyka belek

Statyka belki – pionowo

Po ustaleniu wszystkich ustawień kliknij przycisk „Statyka belki – pionowo” w głównym oknie, aby ustalić statykę dla słupów. Najpierw wybierz odpowiednią jednostkę długości, a następnie określ pozycję belki na budynku. Pozycja jest niezbędna do obliczenia oddziaływującego naporu wiatru. Od Ciebie zależy czy projekt ma dotyczyć belek jedno-, dwu-, czy wieloprzęsłowych.

Belka jednoprzęsłowa

W celu obliczenia belek jednoprzęsłowych w rubryce “System” wybierz opcję „Belka 1-przęsło.” i wprowadź wartości dla parametrów: Długość (L), Szer. lewego pola (WL), Szer. prawego pola (WR). Następnie zdecyduj czy chcesz zastosować profile z bazy danych, czy może wolisz zdefiniować dowolne wartości Ix i materiały (aluminium, stal itp.).

W prawej części okna w rubryce „Obliczenie” możesz znaleźć zastosowany parcie i ssanie wiatru oraz wymaganą wartość Ix. Pole „Projekt (Ugięcie)” pokazuje zastosowane graniczne wartości odchylenia, a także aktualne odchylenie i wyrażony w procentach wskaźnik dopuszczalności.

Aby uprościć projekt belki jednoprzęsłowej zakłada się, że długość krawędzi szkła równa się długości przęsła belki. Zastosowana powierzchnia naporu jest obliczana osobno dla lewego i prawego pola jako trapezu lub trójkąta. Jeśli chcesz , żeby oszklone pola były uwzględnione dokładniej wybierz opcję „Belka wieloprzęsłowa”.

Belka dwuprzęsłowa

Uzupełnianie wstępnej analizy statycznej belek dwuprzęsłowych opiera się o te same zasady co wpisy dla belek jednoprzęsłowych. Jednakże zakłada się dla uproszczenia, że zastosowana powierzchnia naporu wiatru jest prostokątem składającym się z połowy szerokości prawego i lewego pola oraz, że długość krawędzi szkła równa się połowie długości belki.

Belka wieloprzęsłowa

Najbardziej dokładną metodą na zaprojektowanie statyki słupów jest wprowadzenie ich jako belki wieloprzęsłowe.

Opcja ta umożliwia bowiem wprowadzenie różnych wysokości i szerokości szyb po lewej i prawej stronie słupa. W tym celu wybierz opcję „Belka wieloprzęsłow”, a następnie kliknij „Edytuj”.

W oknie „Belka wieloprzęsłowa” masz możliwość wyznaczenia długości belki, jej podpór i szyb. W rubryce „Podpory” definiuje się dodatkowe podpory za pomocą przycisku „Auto” (które dzieli belkę na równe przęsła) bądź wprowadzając je ręcznie przyciskiem „+”. Pola szyb (lewo i prawo) wypełnia się w analogiczny sposób.

Statyka belki – poziomo

Po ustaleniu wszystkich ustawień kliknij przycisk „Statyka belki – poziomo” w głównym oknie, aby zaprojektować wstępnie statykę dla rygli. Najpierw wybierz odpowiednią jednostkę długości, a następnie określ pozycję belki na budynku. Pozycja ta jest również niezbędna do obliczenia oddziaływującego naporu wiatru.

W celu obliczenia belek jednoprzęsłowych w rubryce “System” wprowadź wartości dla parametrów: Długość (L), Górna wys. pola (hT), Dolna wys. pola (hB). Następnie zdecyduj czy chcesz zastosować profile z bazy danych, czy może wolisz zdefiniować dowolne wartości Ix i materiały (aluminium, stal itp.)