Ogólne informacje

Moduł analizy statycznej w LogiKal® można nazwać albo “samodzielną” wersją, albo funkcją na wejściu do pozycji.

Poniżej opisano wymagane ustawienia i możliwe wyniki wyjściowe poszczególnych wariantów.

Niezależny moduł konstrukcyjny

Moduł statyczny, który jest niezależny od pozycji, służy do wymiarowania belek i szkła. Można je zapisać jako pojedyncze statyczne pozycje w statycznym obiekcie i przywołać w późniejszym czasie. Aby rozpocząć, kliknij “Programy” a następnie “Obliczenia statyczne”.

Najpierw wypełnij wszystkie informacje o obiekcie, a następnie kliknij przycisk “Wybierz obiekt”, aby zdefiniować obciążenia i wartości graniczne.