Generowanie wydruków

Przy każdej pozycji znajduje się pole wyboru.

Zaznaczenie pola pozwala na dołączenie pozycji do wydruku. (1)

Następnie należy wybrać odpowiedni wydruk. (2)

Otworzy się okno z funkcjami wydruku.

W tym miejscu można zdecydować czy na wydruku mają się znaleźć wszystkie pozycje z obiektu, czy tylko wybrane.

Po wybraniu danego wydruku pojawi się okno z odpowiednimi dla niego opcjami.

Dzięki temu dodatkowo można zdecydować, które informacje mają pojawić się na wydruku, a które nie. (1)

Kliknięcie przycisku „Pokaż” pozwala wygenerować podgląd wydruku. (2)