Oddzielne definiowanie długości modyfikatorów ramy dla drzwi

Długości modyfikatorów ramy/słupka dla drzwi mogą być teraz definiowane niezależnie od długości profilu, do którego są przykręcane. Dzięki temu przedłużenia profili mogą być określone zgodnie z konkretnym zapotrzebowaniem i sytuacją.

W poniższej instrukcji zaprezentowana została ta funkcja.

Stwórz pozycję składającą się ze skrzydła drzwiowego i profilu ramy/słupka z modyfikatorem drzwiowym.

W menu z lewej strony wybierz “Przedłużenie profili” > “Pojedynczo”.

W poniższym okienku aktywuj opcję “Wydłużenie profili oddzielnie dla profili modyfikujących” i podaj pożądane wymiary.