Indywidulany tekst dla okuć okiennych na ofercie

Dzięki Waszym opiniom ulepszyliśmy teksty oferty dla okuć okiennych.

Możesz teraz dostosować je jeszcze lepiej do swoich potrzeb.

Oznacza to znaczące ulepszenie sposobu prezentowania informacji na ofercie.

W poniższej instrukcji zaprezentowane zostało działanie tej funkcji.

W menu wybierz “Ustawienia” > “Oferta”.

Kliknij dwa razy na “Okucia okienne/element przesuwne” i z listy rozwijanej “Układ” wybierz “Informacje o artykule“.

W kolejnym kroku wejdź do własnej bazy danych.

Z belki górnego menu wybierz “Własna baza danych” > “Wprowadzanie systemów” > „Okucia okienne”.

Wybierz okucie okienne z bazy danych.

Wprowadź tekst, jaki ma się ukazywać na ofercie.

Tekst wprowadzony w okuciu będzie od teraz automatycznie wyświetlany na podglądzie cen oferty, a także na wydruku oferty.