Indywidualny opis wariantu progu na ofercie

Dzięki Waszym opiniom ulepszyliśmy teksty oferty dla wariantów progu.

Możesz teraz dostosować je jeszcze lepiej do swoich potrzeb.

Oznacza to znaczące ulepszenie sposobu prezentowania informacji na ofercie.

W poniższej instrukcji zaprezentowane zostało działanie tej funkcji.

W menu wybierz “Ustawienia” > “Oferta”.

Kliknij dwa razy na “Wariant progu” i z listy rozwijanej “Układ” wybierz “Informacje o artykule“.

W kolejnym kroku wejdź do własnej bazy danych. Z belki górnego menu wybierz “Własna baza danych” > “Wprowadzanie systemów” > „Warianty progów”.

Wybierz odpowiedni system progu z bazy danych klikając na jego nazwę dwa razy.

Wprowadź tekst, jaki ma się pokazywać na ofercie “Tekst oferty”, jaki ma się wyświetlać dla progu i zapisz swój wpis.

Tekst wprowadzony w wariancie progu będzie od teraz automatycznie wyświetlany na podglądzie cen oferty, a także na wydruku oferty.