Ustawienia dla cen stałych

W zakładce “Ustawienia -> Dalsze ustawienia”:

znajdziesz opcję “Po wykonaniu oferty nie zapisuj ceny stałej potwierdzenia zlecenia i rachunku” pod zakładką “Kalkulacja”.

Jeśli ta funkcja jest włączona, zmiany cen automatycznie są uwzględniane w kalkulacji kosztów.

Jeśli ta funkcja zostanie dezaktywowana, ceny ustalane są jako ceny stałe w celu zachowania pierwotnych cen, nawet po ich aktualizacji.

Uwaga!
Jeśli ceny są zdefiniowane jako stałe po utworzeniu wydruku (oferta, potwierdzenie zamówienia), należy je zmienić ręcznie dla każdej pozycji, w przeciwnym razie zostaną naliczone stałe ceny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: Zmiana ceny kalkulacji i opisu w obiekcie.