Procentowa prezentacja wyników obliczeń

W danych kalkulacji do których możemy wejść z menu “Własna baza danych -> Dane kalkulacji -> Dane”:

można wprowadzić wartości procentowe wyniku kosztorysowego, które są odejmowane od wyniku kosztorysowania.