Opierając się na normach dotyczących drzwi ewakuacyjnych (EN 179) i drzwi antypanicznych (EN 1125), LogiKal zapewnia użytkownikowi genialne narzędzia, które umożliwiają spełnienie wymogów prawnych – bez większego wysiłku.

Dzięki zaawansowanym ustawieniom dla typów skrzydeł można łatwo zdefiniować funkcje zamykania i kierunki otwierania. W celu lepszej wizualizacji odpowiedni symbol drzwi ewakuacyjnych pokazany jest na rysunku pozycji. Na przekroju natomiast zielona strzałka wskazuje kierunek, w którym otwierają się drzwi ewakuacyjne.

Drzwi ewakuacyjne i elementy przeciwpożarowe muszą być zawsze monitorowane przez zewnętrzny instytut badawczy. LogiKal może również pomóc w rozwiązaniu tego problemu. W preferencjach globalnych znajdują się opcje wprowadzania w obszarze CE, w których można wybrać instytut badawczy wykonujący test i wprowadzić numer certyfikatu. Dane te są automatycznie uwzględniane w deklaracjach zgodności i oznaczeniach CE.

Jak to działa