Adeco

Konfigurator drzwi panelowych Adeco został zintegrowany z zakładką “Szklenie”.
Ta nowa funkcja posiada dane techniczne i handlowe paneli drzwiowych Adeco.

Ustawienia

Aby użyć konfiguratora, musimy poprosić o kod rejestracyjny (zwany „tokenem”) z Adeco.
Wprowadzamy token w LogiKal w następujący sposób:
Przechodzimy do centrum projektu i klikamy w menu „Ustawienia -> Dalsze ustawienia”.
Przechodzimy do zakładki „Konfiguratory online”.

Wprowadzamy token dla „Adeco”.

Zastosowanie

Będąc w pozycji przechodzimy do zakładki „Szklenie” i wybieramy „Panele drzwiowe Adeco”.

Otworzy się nowe okno programu z interfejsem konfiguratora. Tutaj możemy „zbudować” swój „panel niestandardowy”, korzystając ze wszystkich danych technicznych i komercyjnych Adeco.

Aby poruszać się po konfiguratorze, klikamy „Weiter” w prawym górnym rogu.
Po wprowadzeniu wszystkich ustawień klikamy „Angebot erstellen und Daten ubertragen” w lewym dolnym rogu.

Panel drzwi jest dostępny ze wszystkimi danymi technicznymi i handlowymi w wypełnieniu.

Dokumenty generowane przez konfigurator Adeco można znaleźć w centrum projektu po prawej stronie w zakładce „Dokumenty”.