LogiKal na serwerze terminali

Rozwiązanie serwera terminali jest zalecane, jeśli program jest używany przez kilku użytkowników bezpośrednio na serwerze terminali. Aby to zrobić, program musi zostać zainstalowany tylko raz na serwerze terminali.

W przypadku serwera terminali obowiązują następujące wymagania systemowe:

Minimalne wymagania Zalecane
System Windows Server 2008
NET Framework from Version 4.5.2
Windows Server 2012 R2
NET Framework from Version 4.5.2

Uwaga!
Program jest w pełni funkcjonalny zgodnie z minimalnymi wymaganiami. Aby uzyskać wyższą prędkość operacyjną, zalecamy używanie dysków twardych SSD. Są one znacznie szybsze w przetwarzaniu danych niż tradycyjne dyski HDD.

Program jest licencjonowany za pomocą klucza USB serwera terminali. Klucz USB musi być stale podłączony do serwera terminali zarówno przed zainstalowaniem programu jak i później podczas codziennego korzystania z programu. Sterownik klucza jest instalowany domyślnie podczas instalacji programu.

Po instalacji użytkownik musi być stale podłączony do serwera terminali.

Podczas używania programu dane są przetwarzane w katalogu tymczasowym znajdującym się na dysku lokalnym. Dysk powinien mieć co najmniej 30 GB dostępnej pamięci.

Uwaga!
Dla każdego użytkownika w katalogu tymczasowym tworzony jest indywidualny folder. Upewnij się, że na serwerze terminali dostępna jest wystarczająca ilość pamięci.

Ścieżka do katalogu tymczasowego to:
C:\OrgaTMP do wersji 11.2.

Od wersji 11.2 ścieżka do katalogu tymczasowego jest:
{LW}:\Users\{nazwa użytkownika}\AppData\Local\OFCAS\…

Użytkownicy systemu Windows będą potrzebować uprawnień do odczytu, zapisu i edycji dla katalogu programu i katalogu tymczasowego.

Firmy, które uzyskały dostęp za pośrednictwem oprogramowania firm trzecich, np. Citrix, powinny zastosować wymagania określone w tym dokumencie. Nie oferujemy dla nich wsparcia w zakresie konfiguracji.

Ostrzeżenie!
Dostęp do aplikacji wirtualnej, np. przez Citrix XenApp, nie jest obsługiwany.

Będziesz potrzebować połączenia z Internetem, aby regularnie otrzymywać aktualizacje i pomoc online.

Dalsze szczegóły techniczne można znaleźć w części “Informacje techniczne“.