LogiKal na serwerze klienta

Rozwiązanie serwera klienta jest zalecane, jeśli program ma być dystrybuowany do kilku klientów za pośrednictwem centralnej lokalizacji. Aby to zrobić, program musi być zainstalowany tylko raz na serwerze.

Na komputer kliencki mają zastosowanie następujące wymagania systemowe >

Następujące wymagania systemowe dotyczą serwera:

Minimalne wymagania
System: Windows Server 2012 R2
NET Framework from Version 4.5.2

Uwaga!
Program jest w pełni funkcjonalny zgodnie z minimalnymi wymaganiami. Aby uzyskać wyższą prędkość operacyjną, zalecamy używanie dysków twardych SSD. Są one znacznie szybsze w przetwarzaniu danych niż tradycyjne dyski HDD.

Program jest licencjonowany za pomocą klucza USB serwera. Klucz USB musi być stale podłączony do serwera zarówno przed zainstalowaniem programu jak i później podczas codziennego korzystania z programu. Sterownik klucza jest instalowany domyślnie podczas instalacji programu.

Po instalacji klient musi być stale podłączony do serwera USB dongle i ścieżki programu.

Serwer udostępnia program klientowi za pomocą udziału sieciowego.

Udział sieciowy wymaga litery dysku (np. \\Serwer\Logikal staje się L:\Logikal\)

Podczas używania programu dane są przetwarzane w katalogu tymczasowym znajdującym się na dysku lokalnym. Dysk powinien mieć co najmniej 30 GB dostępnej pamięci.

Od wersji 11.2 ścieżka do katalogu tymczasowego jest
{LW}:\Users\{nazwa użytkownika}\AppData\Local\OFCAS\…

Użytkownicy systemu Windows będą potrzebować uprawnień do odczytu, zapisu i edycji dla katalogu programu i katalogu tymczasowego.

Będziesz potrzebować połączenia z Internetem, aby uzyskać dostęp do regularnych aktualizacji, pomocy technicznej i pomocy online.

Dalsze szczegóły techniczne można znaleźć na stronie “Informacje techniczne“.