Informacje techniczne

Katalog tymczasowy

Podczas używania programu dane są przetwarzane w katalogu tymczasowym znajdującym się na dysku lokalnym. Dysk powinien mieć co najmniej 30 GB dostępnej pamięci.

Nie zaleca się usuwania danych z katalogu tymczasowego. Zwróć uwagę, że po jego usunięciu program będzie ładował się dłużej przy następnym uruchomieniu, w celu ponownego utworzenia tymczasowych danych.

Licencjonowanie za pomocą klucza USB pojedynczego użytkownika

Program jest licencjonowany za pomocą klucza USB. Jest to zapewnione przez nas przy instalacji programu.

Klucze pojedynczego użytkownika są bezpośrednio podłączone do komputera.

Nie można uzyskać dostępu za pośrednictwem zdalnego pulpitu na komputerze z podłączonym kluczem sprzętowym.

Licencjonowanie za pośrednictwem klucza USB serwera

Klucze serwera są używane w sieciach licencjonowania.

Program kontroluje klucz sprzętowy za pomocą portów UDP/TCP 1947. Jeśli klucz sprzętowy i klienci mają znajdować się w różnych obszarach adresów IP, należy skonfigurować przekazywanie IP. Skontaktuj się z działem wsparcia Orgadata w tym celu.

Wszystkie urządzenia, które są wyposażone w klucz sprzętowy, wymagają sterownika klucza sprzętowego. Aktualną wersję sterownika można pobrać tutaj: http://dongle.orgadata.com. Usługa “Sentinel LDK License Manager” jest instalowana przez sterownik i musi zawsze działać w tle.

Połączenie internetowe

Do aktualizacji, biuletynów, aktywacji klucza sprzętowego, raportów o stanie, raportowania błędów i zdalnej konserwacji wymagane jest połączenie internetowe.

Do tego celu powinny być dostępne następujące prędkości transmisji danych:

Minimalne wymagania Zalecane
Download 6,016 kbit/s 50,000 kbit/s
Upload 576 kbit/s 10,000 kbit/s

Ustawienia zapory

Aktualizacje programu są realizowane przez www.orgadataupdate.de (84.201.70.172) przy użyciu Ports FTP 21 i 11965.

Pasywne porty FTP 50000 – 52000 są wymagane do pobierania i wysyłania.

W sieciach lokalnych klucze sieciowe komunikują się za pośrednictwem portów TCP i UDP 1947.

Połączenie internetowe

Do przetwarzania danych poprzez udział danych w środowisku sieciowym wymagane jest stabilne połączenie sieciowe. Powinna mieć minimalną prędkość 100 Mbit/s (zalecane 1 Gbit/s).

Ochrona danych

Podczas tworzenia kopii zapasowej danych upewnij się, że utworzono kopię zapasową katalogu programu, w tym wszystkich podkatalogów. Nie ma potrzeby tworzenia kopii zapasowych katalogów tymczasowych.

Ważne!
Zalecamy okresowe tworzenie niezależnej kopii programu.