Pilkington Spectrum

W wersji 11.2 dostępny jest konfigurator szkła Pilkington.

Ustawienia

Aby korzystać z konfiguratora, musimy zarejestrować swój adres e-mail w Pilkington:
http://spectrum.pilkington.com
Wprowadzamy ten adres e-mail do LogiKal w następujący sposób:
Klikamy w centrum projektu w menu “Ustawienia -> Dalsze ustawienia”.
Przechodzimy do zakładki “Konfiguratory online”.

Wprowadzamy adres e-mail w odpowiednim polu.

Zastosowanie

Przechodzimy do centrum projektu i klikamy w menu “Obiekt -> Artykuły obiektu -> Szkło obiektowe”.

W obszarze “Konfigurator online” wybieramy “Pilkington-Spectrum”. Konfigurator otworzy się w nowym oknie. Po lewej stronie możemy ustawić filtr dla właściwości szkła. Wyniki filtru są pokazane po prawej stronie. Aby użyć konkretnego szkła, klikamy artykuł po prawej stronie.

Poniższy ekran umożliwia modyfikację szyby.

Klikamy przycisk “Close” w prawym górnym rogu, aby przenieść szkło do szkieł obiektowych w LogiKal.

Zastosowanie przy wprowadzaniu elementu

Otwieramy zakłądkę “Szklenie”. W rubryce “Wypełnienie” wpis z Pilkington jest dostępny pod “Szkło obiektowe” i można go umieścić w pozycji.