Renz

Skrzynki na listy RENZ można teraz zintegrować bezpośrednio ze szkłem LogiKal. Ten dokument zawiera instrukcje korzystania z tej funkcji.

Utwórz skrzynkę pocztową

Oczywiście nadal możemy skonfigurować skrzynki pocztowe za pośrednictwem swojego sprzedawcy RENZ.

Jeśli chcemy wykonać konfigurację samodzielnie, możemy skorzystać z konfiguratora internetowego firmy RENZ.

Należy wejść na stronę www.briefkastenkonfigurator.de w swojej przeglądarce internetowej.

Otrzymamy dane dostępowe od swojego przedstawiciela handlowego RENZ.

Do obsługi konfiguratora można również korzystać z pomocy RENZ.

Możemy skontaktować się także z pracownikami pod adresem e-mail: rik-rit-hotline@renz-net.de.

Zintegruj skrzynkę pocztową w LogiKal

Otwórz LogiKal i wygeneruj pozycję na wejściu elementu. W zakładce programu “Szklenie” wybierz pole na rysunku pozycji, w którym ma zostać zainstalowana skrzynka pocztowa.

W zakładce “Wypełnienie” kliknij element “Skrzynka pocztowa Renz”.

Po wybraniu tej opcji pokaże nam się nowa zakładka “Wypełnienie drzwiowe”. Po kliknięciu w nią pojawi nam się okno:

Wprowadź tutaj numer oferty i numer pozycji z internetowego konfiguratora Renza i kliknij “OK”.

Zarówno rysunek, jak i dane techniczne oraz handlowe skrzynki pocztowej są pobierane i integrowane z pozycją LogiKal.

Uzupełnij pozycję w LogiKal.

Skrzynki pocztowe w obliczeniach LogiKal

Skrzynka pocztowa jest uwzględniana w obliczeniach LogiKal.

W Project Center, w menu File kliknij Project> Project Calculation Data.

Po kliknięciu w nią pojawi nam się okno:

2016-RENZ-DE-004a

Na drugiej stronie znajdziesz wpis skrzynki pocztowej. Dwukrotne kliknięcie tego elementu otwiera okno programu, w którym można wprowadzić zyski i rabaty. Dane są wyświetlane w kalkulacji.

2016-RENZ-DE-005a

Skrzynki pocztowe na wydrukach LogiKal

Skrzynki pocztowe są wyświetlane na wszystkich wydrukach LogiKal, takich jak zamówienia, oferty itp. Przedstawione są graficznie.

2016-RENZ-DE-006a

2016-RENZ-DE-007a

Przykład połączenia

Jeśli chcemy najpierw przetestować konfigurator musimy stworzyliśmy przykładowy projekt. Możemy również wprowadzić to bez własnych danych dostępu.

Aby to zrobić, należy utworzyć element, w którym rozmiar wypełnionego pola wynosi 1020 x 470 mm.

Następnie wprowadzamy następujące dane:

Numer oferty: 4790336
Numer produktu: 1