Interfejs użytkownika

Na górnej belce okna znajduje się główne menu, poprzez które można dostać się do wszystkich podprogramów oraz funkcji programu.

Bezpośrednio pod głównym menu znajduje się pasek narzędzi z najczęściej używanymi funkcjami. Dzięki czemu są one łatwo dostępne.

W lewej kolumnie zlokalizowana jest historia obiektów, w której to wyróżnione są ostatnio otwierane. Aby przejść do takiego obiektu, wystarczy kliknąć na jego nazwę i zostanie natychmiast otwarty.

Historia obiektów przedstawia strukturę lokalizacji, w której poszczególne obiekty zostały zapisane.

W prawej części okna znajduje się podgląd pozycji aktualnie zaznaczonego obiektu.

Po dwukrotnym kliknięciu na którąkolwiek z pozycji przechodzi się automatycznie do Elementu.

Głównym punktem “Zarządzania obiektami” jest lista obiektów wraz ze szczegółami takimi jak np. data modyfikacji, czy klient.

Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na dowolny obiekt, pojawi się lista funkcji, które można wykonać na tym obiekcie.

Na samym dole okna znajduje się główna nawigacja programu. Tutaj można przełączać się pomiędzy “Stroną główną”, “Zarządzaniem obiektami”, “Planowaniem produkcji”, a “Obiektem”.

Funkcja „Przeciągnij i upuść”

Funkcja „przeciągnij i upuść” pozwala w łatwy sposób kopiować lub przenosić obiekty.

Kliknij i przytrzymaj lewym klawiszem myszy obiekt, który chcesz przenieść. Trzymając wciśnięty klawisz myszy, najedź na docelowy folder obiektów i następnie puść klawisz.