Eksport/Import obiektów

Można wyeksportować całe obiekty lub pojedyncze pozycje. Należy kliknąć prawym klawiszem myszy na obiekt, wybrać „Eksportuj” > „Obiekt” i zapisać wyeksportowany plik.

PL-2016-Projektverwaltung-Export-001

Otworzy się okno wyboru pozycji. Aby wyeksportować cały obiekt, wystarczy zaznaczyć wszystkie pozycje i kliknąć „Wszystkie”. Jeśli natomiast mają być eksportowane pojedyncze pozycje, wystarczy zaznaczyć je w checkboxach przy ich numerach.

PL-2016-Projektverwaltung-Export-002

Eksport listy obiektów

Można wyeksportować listę obiektów do pliku Excel. Należy kliknąć prawym klawiszem myszy na obiekt i wybrać „Eksportuj” > „Lista obiektów”.

PL-2016-Projektverwaltung-Export-003

Import

Można zaimportować całe obiekty, bądź pojedyncze pozycje. Wystarczy kliknąć „Importuj” na pasku narzędzi,

a następnie podać lokalizację importowanego obiektu.