Zamówienia EOS

Ustawienia

Aby poprawnie skonfigurować zamówienia EOS należy najpierw dodać dostawcę i odbiorcę tych zamówień w książce adresowej.

W tym celu należy przejść do „Programy -> Książka adresowa”

kliknąć prawym przyciskiem myszy na białym tle i wybrać „Nowy wpis”.

Dodajemy naszego dostawcę i koniecznie zaznaczmy box „Dostawca” w rubryce „Rodzaj” oraz wpisujemy adres e-mail w rubryce „E-Mail”

oraz tworzymy dane swojej firmy i zaznaczmy box „EOS adres dostawy” w rubryce „Rodzaj”.

Następnie klikamy na własny adres prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję „Własny adres”.

Teraz możemy przejść do ustawień systemu EOS. Aby to zrobić przechodzimy w centrum obiektu do „Ustawienia -> Interfejsy -> EOS“.

Aby dodać nową konfigurację, klikamy przycisk „Nowy”.

Następnie przycisk „Dalej”.

Przechodzimy do zakładki „Moduł EOS”. Wpisujemy w „Nazwa trybu” np. „EOS Aluprof” i wybieramy opcję „Systemodawca”, np. „Aluprof”.

W zakładce „Ogólnie” możemy wprowadzić dodatkowe ustawienia dla zamówienia aktywując opcję „Możliwy rabat obiektowy”, „Pokaż cenę brutto na wydruku” i / lub „Sortuj artykuły wg numeru“.

Następnie przechodzimy do zakładki „Preferencje zamówienia” i podajemy numer klienta.

W zakładce „Baza danych” wskazujemy ścieżkę do katalogu „kndstamm”.

W kolejnym kroku wprowadzamy ustawienia poczty e-mail w formularzu „Połączenia”.

Konieczne jest zaznaczenie kodowania „TLS”.

Jeśli nie wiemy, co wpisać, należy skontaktować się z administratorem systemu.

Aby zapisać ustawienia, przechodzimy do zakładki „Dostawcy” i klikamy przycisk „OK”.

Do okna zamówień EOS możemy przejść wybierając w menu „Programy -> System zamówień EOS”.

Pojawi się okno dialogowe programu EOS.

Utworzenie zlecenia EOS

Aby utworzyć zamówienie, klikamy w centrum obiektu „Zamówienie EOS”.

Następnie wybieramy przycisk „Pokaż”.

Po tym pojawi nam się okno dialogowe EOS.

Zakładka „Zamówienia” podzielona jest na kategorie „W opracowaniu”, „Wysłane” i „Dostarczone”.

Wybieramy zakładkę „W opracowaniu”.

Klikamy dwukrotnie numer zamówienia.

W poniższym oknie programu wyświetlana jest każda pozycja projektu.

Wprowadzamy dane dostawy w górnej części okna dialogowego programu.

Możemy także zmodyfikować dany artykuł klikając dwukrotnie wybrany element.

Za pomocą przycisków u dołu ekranu można dodawać profile, akcesoria i okucia.

Klikając na przycisk „Informacja o artykule” otrzymamy więcej informacji o wybranym elemencie.

Aby wydrukować zamówienie, wybieramy przycisk „Drukuj”.

Możliwe jest również usunięcie pozycji magazynowych z zamówienia. W tym celu klikamy przycisk „Usuń artykuły magazynowe”.

Po sprawdzeniu wszystkich danych klikamy najpierw „Zapisz”

a następnie „Eksportuj”.

Następnie mamy możliwość wprowadzenia wiadomości, którą chcesz wysłać przy zamówieniu.

Klikamy „Ok”, aby zakończyć proces składania zamówienia.

Następnie znajdziemy zamówienie w zakładce „Wysłane”.