Zamówienia EOS

Ustawienia

Aby poprawnie skonfigurować zamówienia EOS należy najpierw dodać dostawcę i odbiorcę tych zamówień w książce adresowej.

W tym celu należy przejść do “Programy -> Książka adresowa”

kliknąć prawym przyciskiem myszy na białym tle i wybrać “Nowy wpis”.

Dodajemy naszego dostawcę i koniecznie zaznaczmy box “Dostawca” w rubryce “Rodzaj” oraz wpisujemy adres e-mail w rubryce “E-Mail”

oraz tworzymy dane swojej firmy i zaznaczmy box “EOS adres dostawy” w rubryce “Rodzaj”.

Następnie klikamy na własny adres prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję “Własny adres”.

Teraz możemy przejść do ustawień systemu EOS. Aby to zrobić przechodzimy w centrum obiektu do „Ustawienia -> Interfejsy -> EOS“.

Aby dodać nową konfigurację, klikamy przycisk “Nowy”.

Następnie przycisk “Dalej”.

Przechodzimy do zakładki “Moduł EOS”. Wpisujemy w “Nazwa trybu” np. “EOS Aluprof” i wybieramy opcję “Systemodawca”, np. “Aluprof”.

W zakładce “Ogólnie” możemy wprowadzić dodatkowe ustawienia dla zamówienia aktywując opcję “Możliwy rabat obiektowy”, “Pokaż cenę brutto na wydruku” i / lub “Sortuj artykuły wg numeru“.

Następnie przechodzimy do zakładki “Preferencje zamówienia” i podajemy numer klienta.

W zakładce “Baza danych” wskazujemy ścieżkę do katalogu “kndstamm”.

W kolejnym kroku wprowadzamy ustawienia poczty e-mail w formularzu “Połączenia”.

Konieczne jest zaznaczenie kodowania “TLS”.

Jeśli nie wiemy, co wpisać, należy skontaktować się z administratorem systemu.

Aby zapisać ustawienia, przechodzimy do zakładki “Dostawcy” i klikamy przycisk “OK”.

Do okna zamówień EOS możemy przejść wybierając w menu “Programy -> System zamówień EOS”.

Pojawi się okno dialogowe programu EOS.

Utworzenie zlecenia EOS

Aby utworzyć zamówienie, klikamy w centrum obiektu “Zamówienie EOS”.

Następnie wybieramy przycisk “Pokaż”.

Po tym pojawi nam się okno dialogowe EOS.

Zakładka “Zamówienia” podzielona jest na kategorie “W opracowaniu”, “Wysłane” i “Dostarczone”.

Wybieramy zakładkę “W opracowaniu”.

Klikamy dwukrotnie numer zamówienia.

W poniższym oknie programu wyświetlana jest każda pozycja projektu.

Wprowadzamy dane dostawy w górnej części okna dialogowego programu.

Możemy także zmodyfikować dany artykuł klikając dwukrotnie wybrany element.

Za pomocą przycisków u dołu ekranu można dodawać profile, akcesoria i okucia.

Klikając na przycisk “Informacja o artykule” otrzymamy więcej informacji o wybranym elemencie.

Aby wydrukować zamówienie, wybieramy przycisk “Drukuj”.

Możliwe jest również usunięcie pozycji magazynowych z zamówienia. W tym celu klikamy przycisk “Usuń artykuły magazynowe”.

Po sprawdzeniu wszystkich danych klikamy najpierw “Zapisz”

a następnie “Eksportuj”.

Następnie mamy możliwość wprowadzenia wiadomości, którą chcesz wysłać przy zamówieniu.

Klikamy “Ok”, aby zakończyć proces składania zamówienia.

Następnie znajdziemy zamówienie w zakładce “Wysłane”.