Wprowadzanie paneli

Panele

Aby wprowadzić własne szklenia należy wybrać „Własna baza danych -> Szklenia -> Panele”

następnie klikamy na dole „Dodaj”

i definiujemy nasz panel

Nazwa – tutaj wprowadzamy opis główny, który będzie widoczny przy wyborze szkła z listy w obiekcie

Opis 1 – tutaj wprowadzamy opis dodatkowy (nieobowiązkowe)

Opis 2 – tutaj wprowadzamy kolejny opis dodatkowy (nieobowiązkowe)

Blacha od wewnątrz – tutaj podajemy grubość w mm blachy wewnętrznej

Blacha wew. – tutaj dodajemy stworzoną wcześniej przez nas blachę z “Danych handlowych”

Blacha z zewnątrz – tutaj podajemy grubość w mm blachy zewnętrznej

Blacha zew. – tutaj dodajemy stworzoną wcześniej przez nas blachę z “Danych handlowych”

Min. grubość całkowita – tutaj podajemy minimalną grubość w mm naszego panelu

Maks. grubość całkowita – tutaj podajemy maksymalną grubość w mm naszego panelu

Maksymalne wymiary – tutaj podajemy maksymalne wymiary w mm naszego arkusza

Wartość PSI – tutaj podajemy wartość współczynnika PSI

Wartość U – tutaj podajemy wartość współczynnika U

Ciężar panelu – tutaj podajemy ciężar (kg/m2) naszego panelu

Własna podkładka podszybowa – tutaj podajemy grubość w mm naszej podkładki (przy jej dodaniu LogiKal odejmie ją w wymiarze szyby)

Kolor domyślnie – dzięki temu będziemy mieli wybrany kolor wypełnienia dla wybranego przez nas szkła

Typ szrafowania – tutaj podajemy

Odstęp linii – tutaj wybieramy rodzaj szkła z listy

Rysunek – tutaj możemy zaimportować rysunek zamiast wypełnienia

Po wprowadzeniu wszystkich danych wprowadzamy jeszcze ceny, które przydadzą się przy późniejszej kalkulacji pozycji/obiektu.

Na końcu bierzemy „Zapisz” po prawej stronie na dole i gotowe. W ten sposób tworzymy kolejne panele.