Tworzenie połączeń

LogiKal pozwala na tworzenie własnych typów połączeń.

Aby to zrobić należy w centrum projektu wejść w “Systemowa baza danych -> Wprowadzanie systemów > Dane profili”

i wybrać odpowiednią serię profili.

W kolejnym kroku wybieramy w nawigacji po prawej stronie “Couplings”.

Połączenie  z ramą

Aby utworzyć nowe połączenie z ramą należy wykonać następujące czynności:

  1. Dodać nowe połączenie przez przycisk “Add”.
  2. Wpisać nazwę połączenia w polu 2.
  3. Wprowadzić dodatkowe informacje w polu 3, jeśli to konieczne.
  4. W polu 4 należy dodać wszystkie profile, które można łączyć ze sobą w związku z tym połączeniem.
  5. W polu 5 można ustawić odstęp między dwoma sąsiednimi profilami. Możemy natychmiast sprawdzić wprowadzony wymiar, korzystając z lewego dolnego widoku.
  6. W tym obszarze (z trzema profilami, również w środku) można dołożyć uszczelki sprzęgające. Artykuły te muszą być już przechowywane jako wpis danych artykułu z rysunkiem w bazie danych. Jeśli są to akcesoria systemowe, są one mieszane za pomocą aktualizacji danych podstawowych. Prawidłowe pozycjonowanie odbywa się za pomocą wartości DZ i DY. Jeśli posiadany jest nasz moduł CAD, ruch można określić poprzez rzut w lewym dolnym rogu (klikając prawym przyciskiem myszy) w CAD.

Połączenie z profilem głównym

W przypadku typu połączeń z profilem głównym zaleca się posiadanie bezpłatnej licencji CAD:

  1. Punkty 1 – 4 są identyczne z poprzednim rozwiązaniem.
  2. W punkcie 5 można zdefiniować główny profil, do którego powinny się podłączyć profile sprzęgające. To musi być również wprowadzone łącznie z rysowaniem w bazie danych artykułów.
  3. Ponieważ rysunek jest wirtualny, materiał wymagany dla wykazu części należy wpisać w polu 6 (różnice zależą od uszczelek, dodatkowych profili i dodatkowych części). Po wprowadzeniu połączenia za pomocą elementu testowego należy sprawdzić, czy wymagany materiał pojawia się we właściwym numerze w zleceniu pracy i, jeśli to konieczne, uzupełnić dane.