Import szkła

Pobierz szablon importu szkła

Aby dokonać importu szkła należy najpierw przygotować plik Excel z gotowymi danymi.

Następnie według poniższej legendy wypełniamy nasz plik *.xlsx.

Legendę w formacie *.pdf można pobrać tutaj.

Gdy mamy przygotowany plik do importu przechodzimy do “Własna baza danych -> Szklenia -> Szkło izolowane”:

i w dolnym menu wybieramy “Importuj z -> Pliku Excel”:

otworzy nam się okno importu:

Następnie wskazujemy ścieżkę pliku i klikamy “Dalej” w dolnym menu. Program załaduje nasz plik:

po czym pokaże nam widoczne dla niego warianty szklenia:

Jeżeli wszystkie wpisy są na czarno klikamy ponownie “Dalej”:

i wybieramy “Koniec”. Teraz zostały zaimportowane nasze warianty szklenia.

UWAGA!!!

W przypadku błędnego wypełnienia pliku Excel program poda nam jakich wartości brakuje i wyświetli dane warianty na czerwono:

Gdy najedziemy na czerwony wariant program podpowie jakiego pola nam brakuje.

Wystarczy wrócić do pliku Excel i uzupełnić brakujące pole i zaimportować ponownie.

WAŻNE!!!

Nie trzeba wypełniać wszystkich pól z pliku Excel. Niezbędne kolumny wg legendy to: A, J, L, N, P, Q, R.

Oczywiście kolumny L i Q wypełniamy dla szyb dwukomorowych.