Ceny specjalne

Pobierz szablon importu cen specjalnych

Ważne!
Przed wprowadzeniem danych dotyczących cen specjalnych w tabeli szablonu importu należy pamiętać o następujących kwestiach: Możemy wprowadzić ceny w formie kwot w PLN lub wprowadzić rabaty dla artykułów.

Ostrzeżenie!
Jeśli wprowadzimy rabaty, nie będą odnosić się one do cen specjalnych, lecz do cen z cennika netto.

Po wprowadzeniu danych w pliku Excel przechodzimy do danych kalkulacji.

Kliknij przycisk “Ceny specjalne”.

W poniższej masce klikamy przycisk “Importuj -> Z pliku”

i wybieramy plik Excela ze specjalnymi cenami.

Następnie przypisujesz kolumny. Klikamy odpowiednią kolumnę i aktywujemy żądaną wartość. Jeśli uwzględnione są ceny specjalne i rabaty, należy wykluczyć jedną z wartości, klikając “bez” w odpowiednim podmenu.