Dodatkowe części

W tym oknie możesz dodać dodatkowe artykuły do swojej konstrukcji.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie “Dodatkowe części” i wybierz “Nowy” aby dodać nową część.

Ukaże się nowe okno, w którym wybrać należy m.in. numer artykułu, umiejscowienie na konstrukcji, zmienną bądź stałą długość itp.

Importowanie z poprzedniej pozycji

Masz możliwość zaimportowania z uprzednio stworzonej konstrukcji.

W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie “Dodatkowe części” i wybierz “Importuj z -> Poprzednia pozycja” i wybierz pozycję, z której pobrane mają zostać artykuły.

Importowanie z obiektu

Pobierz szablon importu artykułów dodatkowych

Dodatkowe części mogą być także importowane z innego obiektu za pośrednictwem opcji “Importuj z -> Obiekt”.

Importowanie z pliku

Dodatkowe części mogą być również importowane z plików Excel lub XML za pośrednictwem opcji “Importuj z -> Pliku”.