Wydruki

Jeśli chcesz wydrukować wyniki statyczne projektu, kliknij po lewej stronie w zakładce „Kalkulacja” przycisk „Obliczenia statyczne”.

W poniższej masce możesz wybrać, które części obliczenia mają być wyświetlane.