Wydruki

Jeśli chcesz wydrukować wyniki statyczne projektu, kliknij po lewej stronie w zakładce “Kalkulacja” przycisk “Obliczenia statyczne”.

W poniższej masce możesz wybrać, które części obliczenia mają być wyświetlane.