Drzwi ewakuacyjne

Opierając się na normach dotyczących drzwi ewakuacyjnych (EN 179) i drzwi antypanicznych (EN 1125), LogiKal zapewnia użytkownikowi genialne narzędzia, które umożliwiają spełnienie wymogów prawnych – bez większego wysiłku.

Dzięki zaawansowanym ustawieniom dla typów skrzydeł można łatwo zdefiniować funkcje zamykania i kierunki otwierania. W celu lepszej wizualizacji odpowiedni symbol drzwi ewakuacyjnych pokazany jest na rysunku pozycji. Na przekroju natomiast zielona strzałka wskazuje kierunek, w którym otwierają się drzwi ewakuacyjne.

Jak to działa

Tworzymy pozycję drzwi na wejściu elementu.

Wprowadzamy kierunek otwierania w wyborze wkładu.

Otworzy się okno programu z ustawieniami dla typu skrzydła.

Wybieramy w “Funkcje drzwi ewakuacyjnych” kierunek otwierania i skrzydło czynne.

Potwierdzamy swój wpis i klikamy przycisk “OK”.

Symbol drzwi ewakuacyjnych jest teraz wyświetlany na rysunku.

Zielona strzałka na przekroju pokazuje kierunek ewakuacji.

Kontrola zewnętrzna

Drzwi ewakuacyjne i elementy przeciwpożarowe muszą być zawsze monitorowane przez zewnętrzny instytut badawczy. LogiKal może również pomóc w rozwiązaniu tego problemu. W preferencjach globalnych znajdują się opcje wprowadzania w obszarze CE, w których można wybrać instytut badawczy wykonujący test i wprowadzić numer certyfikatu. Dane te są automatycznie uwzględniane w deklaracjach zgodności i oznaczeniach CE. Możemy dowiedzieć się więcej na ten temat w rozdziale Kontrola zewnętrzna.