Zachowaj raport

Nowe formaty zapisywania raportów to PDF i XPS. Pliki mogą być przechowywane w folderze projektu
i dostępne w „Dokumentach” w zarządzaniu projektami.