Raporty w arkuszu kalkulacyjnym OpenOffice

Jeśli korzystamy z arkusza kalkulacyjnego OpenOffice, należy wprowadzić następujące ustawienia, aby poprawnie wyświetlić raport.

W Centrum Obiektu, w menu plik należy kliknąć „Ustawienia -> Dalsze ustawienia”.

Następnie aktywujemy opcję „Kalk. OpenOffice” z zakładce „Edytor tekstu”.

Aby zapisać ustawienia, klikamy przycisk „OK”.

Aby wyświetlić raport w Open Office, klikamy przycisk „Pokaż” w masce ustawień odpowiedniego raportu i wybieramy opcję „Pokaż (Excel)”.