Wyświetl raport w arkuszu kalkulacyjnym

Raporty można wyświetlić zarówno w programie, jak i w zewnętrznych arkuszach kalkulacyjnych.