Ustawienia wydruku

Otwórz raport w nowym oknie

Począwszy od wersji 11.2 możemy kontynuować pracę w programie podczas generowania raportów.

Raport jest generowany w osobnym oknie i nie wpływa na działanie innych funkcji programu.

Przechodzimy do centrum projektu i klikamy w menu Plik „Ustawienia -> Dalsze ustawienia”.

Aktywujemy opcję „Wyświetlaj raporty w osobnym oknie” w zakładce „Opcje wydruku”.