Podgląd strony

Podgląd strony jest wyświetlany po lewej stronie.

Dla wszystkich raportów możemy przełączać się pomiędzy widokiem strony a katalogiem zawartości.

Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk “Directory” u dołu ekranu.

Artykuły w spisie treści są połączone.

Kliknięcie artykułu przeniesie nas bezpośrednio do tej lokalizacji w dokumencie.

Powiększenie

Aby powiększyć określony obszar strony, należy przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć ramkę nad obszarem, który chcemy powiększyć.
Współczynnik powiększenia można dostosować za pomocą narzędzi w obszarze “Widok” na pasku narzędzi.

Szukaj

Nowa funkcja wyszukiwania w górnej części okna programu znacznie ułatwia szukiwanie fraz, numerów artykułów, oznaczeń itp.