Zarządzanie pozycją

W oknie programu, w panelu “Obiekt” można zarządzać wszystkimi utworzonymi pozycjami.

Standardowe funkcje, jak: kopiowanie, wycinanie, czy usuwanie pozycji są dostępne w górnej części ekranu, w pasku narzędziowym.

Dodatkowe funkcje są dostępne w menu kontekstowym, rozwijającym się po kliknięciu w wybraną pozycję prawym przyciskiem myszy.

Kopiowanie pozycji

Aby skopiować pozycję, należy kliknąć na jej pole prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego należy wybrać opcję “Kopiuj”.

Pojawi się okno, w którym należy wprowadzić numer pozycji, jej krótki opis i ilość sztuk.

Zmiana kolejności pozycji

Kolejność elementów na liście pozycji można dowolnie zmieniać. Aby przenieść pozycję wyżej lub niżej, należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć odpowiednią strzałkę w pasku narzędziowym.

DE-2016-Position-006a

Uwaga!

Zmiana kolejności pozycji zostanie uwzględniona także w wydrukach.

Numerowanie pozycji od nowa

LogiKal pozwala na numerowanie wszystkich pozycji od nowa. Jest to przydatne gdy mamy skończony cały obiekt a nagle musimy dodać nową pozycję i umieścić ją w środku listy. Aby to zrobić należy najpierw ją zaznaczyć i strzałkami ustawić w wybranym przez nas miejscu.

Następnie zaznaczamy wszystkie pozycje poprzez kliknięcie na pierwszej pozycji, zjechanie na sam dół i przytrzymując klawisz “Shift” klikamy na ostatnią pozycję (skrót Ctrl+A nie działa bo zaznacza za dużo) i wybieramy prawym przyciskiem myszy “Edytuj -> Numeruj na nowo”.

Program teraz wszystko ustawi na nowo i gotowe.

Dzielenie pozycji

Przy większej ilości sztuk dla danej pozycji, można je podzielić dla łatwiejszej pracy z projektem.

Aby podzielić pozycję, należy kliknąć jej obszar prawym klawiszem myszy, i z menu kontekstowego wybrać polecenie “Podział”.

Następnie w oknie dialogowym można dokonać podziału.

W kolejnym oknie można dokonać dokładnego podziału, oraz wprowadzić krótki opis każdej nowej, podzielonej pozycji.

Możliwe jest także utworzenie odbicia lustrzanego pozycji, aby to zrobić, w oknie podziału należy zaznaczyć opcję “Lustrzane”.

Podzielone pozycje znajdują się obok siebie, w panelu Obiekt.