Siatka pozycji

Kompletne elementy różnych producentów i z różnych serii mogą być grupowane w tak zwane “Siatki pozycji”. Siatka jest generowana w modelu liniowym, a poszczególne elementy mogą być umieszczane w tym modelu i dodatkowo grupowane. Dzięki temu możliwe jest tworzenie kompletnych elementów fasad, na przykład drzwi przesuwnych, czy ścianek przeciwpożarowych.

Tworzenie nowej siatki pozycji

Aby utworzyć nową siatkę pozycji, należy z górnego paska narzędziowego wybrać opcję “Nowy” -> “Siatka pozycji”.

Pojawi się okno dialogowe, w którym należy uzupełnić informacje, jak: numer pozycji, krótki opis pozycji, etc.

Wprowadzanie nowej siatki pozycji odbywa się w analogiczny sposób, jak dodawanie nowej pozycji.

W oknie dialogowym należy wprowadzić podstawową strukturę siatki, a następnie kliknąć przycisk “Dalej” w górnym pasku narzędziowym.

W oknie dialogowym “Element” można użyć funkcji “Wprowadź element”, aby wstawić do siatki indywidualne pozycje.

Dla funkcji wprowadzania elementów jest dostępnych kilka różnych opcji.

Wstawianie wkładów pozycji do siatki pozycji

Pozycja jedno/wielopodzielna

Używając funkcji “Pozycja jedno/wielopodzielna” można dodać pozycje do konstrukcji. Aby to zrobić, należy kliknąć jeden z trzech symboli.

DE-2016-Positionsgeruest-006a Pojedyncza pozycja
DE-2016-Positionsgeruest-007a Pozycja wieloczęściowa
DE-2016-Positionsgeruest-008a Pływające okno

Po wybraniu odpowiedniego wkładu, pojawi się opcja wskazania pola, w którym ma zostać umieszczony wkład. Dalsze tworzenie pozycji odbywa się jak standardowe tworzenie każdej pozycji. Po zakończonej pracy użytkownik zostaje przeniesiony do okna dialogowego “Element” z utworzoną pozycją.

Kopiowanie elementów

DE-2016-Positionsgeruest-009a

Program umożliwia skopiowanie ukończonego wkładu i umieszczenie go w dowolnym polu. Aby skopiować wkład, należy użyć polecenia “Kopiuj element”,

lub

a następnie wskazać element, który ma zostać skopiowany kliknięciem myszy. Aby zatwierdzić operację, należy użyć przycisku “Zastosuj”. Następnie należy wskazać pole, do którego ma zostać skopiowany wkład. Aby zatwierdzić operację, należy raz jeszcze kliknąć “Zatwierdź”. Aby wrócić do poprzedniego okna dialogowego należy użyć przycisku “Zamknij”.

Pozycja z biblioteki

DE-2016-Positionsgeruest-010a

Aby dodać istniejące elementy z biblioteki, należy użyć przycisku “Pozycja z biblioteki”, a następnie wskazać element, który ma zostać użyty.

Pozycja pusta

DE-2016-Positionsgeruest-011a

Jeżeli istnieje potrzeba utworzenia pustych pozycji w siatce, można je wstawić używając polecenia “Pozycja pusta”.

Zapisywanie ukończonej siatki pozycji

Po wprowadzeniu wszystkich elementów do siatki, należy ją zapisać używając poleceń z górnego paska narzędziowego. Proces przebiega identycznie jak w przypadku wprowadzania elementów.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji: Stwórz/edytuj pozycję.