Obiektowa baza CNC

Obiektowe obróbki

Poszczególne obróbki i grupy obróbek CNC, które zostały użyte dla danego obiektu, można teraz zapisać tylko w odniesieniu do wybranego obiektu. W taki sposób zostają do niego przyporządkowane indywidualne rozwiązania maszynowe, zaś baza danych dla rozwiązań standardowych zachowuje swoją przejrzystość.

W centrum obiektu należy kliknąć na „Obiekt -> Obiektowych baza CNC -> Obiektowe obróbki”.

Tutaj znajdują się funkcje znane z globalnej bazy danych CNC (Baza danych CNC), czyli „Obiektowe obróbki” oraz „Obiektowe grupy obróbek”.

Aby zarządzać obróbkami w odniesieniu do konkretnego obiektu, należy kliknąć funkcję “Obiektowe obróbki”. Wybór odpowiedniego profila następuje przez dwukrotne kliknięcie myszą.

W kolejnym oknie klikamy “Importuj” na pasku narzędzi

i aktywujemy opcję “Pokaż wszystkie obróbki” w oknie importu.

Wybieramy obróbkę

i pozycjonujemy ją na profilu

na koniec klikamy “OK”.

Obróbka będzie zaimportowana na naszym profilu.

Obiektowe grupy obróbek

Poszczególne grupy obróbek, które są potrzebne tylko dla jednego obiektu, można teraz tworzyć w grupy. Tym samym poszczególne rozwiązania pozostają związane z obiektem, a baza standardowych grup zachowuje swoją klarowność.

W sekcji “Obiektowe grupy obróbek” będziemy mieli dostęp do tych samych funkcji, które znamy z globalnej bazy danych CNC.

Możemy też utworzyć nową grupę związaną z obiektem i wprowadź właściwości grupy.

Aby to zrobić klikamy “Dodaj” i wypełniamy niezbędne pola.

Po potwierdzeniu przyciskiem “OK” przejdziemy do naszej grupy gdzie definiujemy profile i obróbki.

EN-2016-Projekt-BAZ-Datenbank-006

Aby zastosować grupy związane z obiektem, przechodzimy do “Obróbki CNC” w Obiekcie. Wybieramy odpowiedni profil, klikając dwukrotnie.

Następnie wybieramy “Importuj” na pasku narzędzi.

EN-2016-Projekt-BAZ-Datenbank-008

Aktywujemy opcję “Pokaż wszystkie obróbki” w oknie importu i wybieramy grupę związaną z obiektem klikając “OK”.

Zastosowanie globalnych obróbek CNC w obiektowej bazie CNC

Systemowe obróbki, których potrzebujemy w bieżącym obiekcie można zaimportować bezpośrednio do tego obiektu. Dzięki temu znacznie upraszczamy pracę z obróbką związaną z obiektem.

Aby to zrobić klikamy w centrum obiektu “Baza danych CNC -> Obróbki CNC”

i wybieramy serię swojego elementu.

W dolnym obszarze okna programu znajduje się przycisk “Export into project CNC Database”. Po kliknięciu wybrana obróbka zostanie przeniesiona do bazy danych związanej z obiektem.

EN-2016-Projekt-BAZ-Datenbank-009

Podobnie można zastosować całe grupy obróbki z bazy standardowych grup.

Aby z nich skorzystać należy najpierw znaleźć swoją grupę, którą przykładowo chcemy zmodyfikować.

i przejść do “Baza danych CNC -> Grupy”

i znaleźć naszą grupę

po czym kliknąć “Export into Project CNC Database”.

Teraz grupa będzie widoczna w naszej obiektowej grupie obróbek. Aby do niej przejść należy kliknąć “Obiekt -> Obiektowa baza CNC -> Obiektowe grupy obróbek” w menu w centrum obiektu.

I znaleźć naszą grupę.

Teraz możemy ją dowolnie modyfikować klikając na nią dwa razy i otwierając ją.