Miejsca montażu

Możemy określić miejsce montażu dla każdego artykułu.

Aktywacja miejsca montażu

Jeśli miejsca montażu mają być automatycznie wyszukiwane, możemy włączyć tę funkcję w ustawieniach.

W centrum projektów, należy kliknąć „Ustawienia -> Dalsze ustawienia”.

W zakładce „Ogólne” zaznaczamy opcję „Pytaj o miejsce montażu”.

Jeśli aktywujemy tę opcję, po lewej stronie pojawi się zakładka „Miejsce montażu”.

Tutaj możemy wpisać nazwy dla różnych miejsc montażu i aktywować/dezaktywować je.

Zastosowanie miejsca przerobu

Przechodzimy do „Własna baza danych” a następnie do „Profile / akcesoria systemowe” wybieramy systemodawcę i dalej artykuł.

Wybieramy opcję „Miejsce montażu” i wybieramy utworzoną przez nas wartość.