Miejsca montażu

Możemy określić miejsce montażu dla każdego artykułu.

Aktywacja miejsca montażu

Jeśli miejsca montażu mają być automatycznie wyszukiwane, możemy włączyć tę funkcję w ustawieniach.

W centrum projektów, należy kliknąć “Ustawienia -> Dalsze ustawienia”.

W zakładce “Ogólne” zaznaczamy opcję “Pytaj o miejsce montażu”.

Jeśli aktywujemy tę opcję, po lewej stronie pojawi się zakładka “Miejsce montażu”.

Tutaj możemy wpisać nazwy dla różnych miejsc montażu i aktywować/dezaktywować je.

Zastosowanie miejsca przerobu

Przechodzimy do “Własna baza danych” a następnie do “Profile / akcesoria systemowe” wybieramy systemodawcę i dalej artykuł.

Wybieramy opcję “Miejsce montażu” i wybieramy utworzoną przez nas wartość.

Zmian możemy dokonać także obiektowo. Należy wtedy przejść do opcji “Obiekt” a następnie wybrać “Miejsce montażu”:

Po wybraniu tej opcji pojawi nam się okno gdzie możemy zdefiniować miejsca montażu dla wszystkich części z niezdefiniowanym miejscem montażu lub okuć a także konkretnych artykułów.