Komentarz do historii pozycji

Komentarze do historii pozycji można wykorzystać do ustalenia, które kolejne zmiany zostały wprowadzone w danej pozycji.

Podczas kończenia obiektu (jego zapisania) pojawia się okno, w którym można wprowadzić komentarz do historii pozycji.

W każdej chwili możesz opcjonalnie włączyć lub wyłączyć komentarz. Aby to zrobić należy wejść w „Ustawienia -> Tworzenie pozycji -> Konstruowanie”.

Tutaj możesz umieścić zaznaczenie w dolnym polu wyboru lub je usunąć.

Aby wyświetlić historię zmian, przejdź do „Ustawienia -> Obiekt”

i włącz „Informacja pozycji” na jednym z okien.

Historia jest następnie wyświetlana w centrum projektów.

Aby przywrócić kopię zapasową do poprzedniego stanu, kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym obiekcie w centrum obiektów i wybierz „Importuj z -> Historia pozycji”.

W tym miejscu możesz sprawdzić, która zmiana została dokonana przez pracownika na tym stanowisku.